Home

Psychomotorische therapie biedt optimale ontwikkelingskansen en helpt mensen die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied. Deze problemen zijn te herkennen aan een gedragsstoornis en/of gedragsbelemmering.

Wat kan de psychomotorisch therapeut (PMT) voor u doen?

    • Vastgelopen ontwikkeling weer op gang brengen, waarna ouders en/of verzorgers weer in staat zijn om op eigen kracht de cliënt te begeleiden. De therapeut werkt daarom niet alleen met de cliënt. Indien nodig is er buiten de sessies contact met ouders, verzorgers en andere deskundigen.
    • De hulpvraag van de cliënt staat centraal. Het is uitgangspunt bij het opstellen van een individueel behandelingsplan.
    • De therapie biedt de mogelijkheid om negatieve ervaringen te verwerken en/of nieuwe positieve ervaringen op te doen.
    • Steviger in de wereld komen te staan. Dit wordt bereikt door de ontwikkeling van de eigen ik. Er is aandacht voor het voelen, beleven, bewust worden van je lichaam en jezelf.
  • De behandeling draait om het veranderen van de manier waarop de cliënt zichzelf beleeft en omgaat met zijn omgeving. De cliënt leert om nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen.

radslag finale versie 2 in kleur en tekst