Voor wie?

Voorbeelden  van gedrag waarbij Psychomotorische therapie ingezet kan worden zijn:

 • Boos gedrag; driftaanvallen, woede uitbarstingen.
 • Sterk teruggetrokken gedrag.
 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Faalangst.
 • Moeilijke contact name met leeftijdsgenoten en/of volwassenen.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Onverwerkte traumatische ervaringen.
 • Weinig lichaamsbesef.
 • Plotseling veranderd gedrag.
 • Gespannenheid

Pmt blijkt ook zeer effectief voor kinderen/(jong)volwassenen met:

 • ADHD
 • Autisme spectrum stoornis (PDD-NOS, Asperger, ODD, MCD)
 • Hoogbegaafdheid
 • Hoog gevoeligheid
 • Hechtingsvragen (o.a. adoptie)
 • Dyslexie
 • Beeld denken
 • Verstandelijke beperking
 • Syndroom van Down

Naast individuele Psychomotorische therapie is er ook individuele begeleiding, weerbaarheidstraining Rots & Water en sociale vaardigheidstraining (SOVA) voor scholen en kleine groepen.