Trainingen

SOVA

Sociale vaardigheidstrainingen voor scholen; grote groepen en kleine groepen.

Vanuit scholen komt de vraag om de kinderen van een hele groep  te helpen met de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Ze hebben moeite om als groep op een positieve manier ieder in zijn/haar waarde te laten, waardoor er te vaak conflicten zijn. En er kinderen zijn die zich bedreigd en/of gepest voelen. Het blijkt dat veel kinderen onvoldoende bewust zijn van eigen gedrag en van hun eigen rol. Spelenderwijs behandelen we deze thema’s en krijgen de kinderen inzicht in  het effect van hun gedrag. Welk positieve of negatieve reactie ontstaat door mijn gedrag, hoe blijf ik  in mijn kracht zonder me te laten afleiden, wat wordt er van mij gevraagd en hoe concentreer ik mij op die taak, hoe werk je samen en wat is de kracht van samenwerken. Al deze kernvragen komen aan bod terwijl we bezig zijn met o.a.  balspellen, tikspellen, huttenbouwen, oefeningen in twee of meer-tallen.

Daarnaast ondersteunen we tijdens het proces ook de hulpvragen vanuit de leerkrachten met tips en handvaten in de begeleiding van de kinderen.

Meestal beginnen we met een ouderinformatieavond (of  een schriftelijke uitleg) om op deze manier samen het proces te starten. Aan het einde van het traject krijgen de kinderen  persoonlijke tips en tops,  is er een evaluatieverslag voor de scholen en een korte feedback naar de ouders.

Weerbaarheid (Rots & Water)

Bewegender-Wijs biedt zowel individuele weerbaarheidstraining aan vanuit de eigen visie als de onderstaande groepstraining.

Wat is Rots & Water?
Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf de kleuterleeftijd die willen leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen.
De training Rots & Water bestaat uit 10 sessies van een uur onder begeleiding van een gediplomeerde Rots & Water docent. De groepjes bestaan uit maximaal 8 kinderen.
In de training is er veel aandacht voor;

  • het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen
  • het fysiek, mentaal en verbaal weerbaar worden
  • sociale en communicatieve vaardigheden

Door de sportieve opdrachten leren de kinderen de krachten en zwakke punten van de Rots en de Water houding. De Rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te leren om te gaan met ondermeer pesterijen en groepsdruk. De rots staat voor in jezelf, je eigen mening en standpunt. Je leert een stevige basis te hebben en op te komen voor jezelf.
Bij de Waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. Samen met coach leert de waterhouding de kinderen om open te staan voor de mening van andere kinderen, ouder(s), leerkrachten e.d. Water staat voor bewustzijn van je eigen gevoelens en ideeën maar ook aandacht hebben voor die van anderen.

Wat gaan we doen?
Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren. De actie zal afgewisseld worden door kringgesprekken en reflectie.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • Concentratie en focus
  • Sterk staan, zelfverzekerdheid
  • Lichaamstaal,wat straal ik uit en hoe doe ik dat
  • De rots & waterhouding
  • Hoe ga je om met groepsdruk en pestgedrag
  • Grenzen