Wat doen wij?

Het ideaal beeld van ouders is dat hun kind happy is.

ideaal beeld

Dat hij/zij zichzelf kan zijn,  kan opkomen voor zichzelf,  vriendjes heeft en  onbezorgd kan spelen. Als het kind hierin belemmerd wordt  ervaart het dat in zijn dagelijks leven bv als het weinig zelfvertrouwen heeft,  moeilijk om kan gaan met zijn boosheid en woede uitbarstingen heeft.

Dan zie je vaak dat het samen spelen met andere kinderen niet lukt! Het kind en zijn omgeving ervaart dit als moeilijk gedrag en willen hier graag hulp bij. Dan kan Bewegender-Wijs  worden ingeschakeld door ouders, scholen, begeleiders, en/of verwijzers.

Voorbeeld: leren omgaan met boosheid: je legt een kind uit dat boosheid een emotie is die iedereen heeft, maar dat deze bij hem nog te heftig ingezet wordt. Om hem te laten ervaren gaan we eerst doen en daarna vertalen we het naar dagelijks gedrag.

Oefening:  eerst trappen tegen een stoot kussen zo hard je kunt, hier kan een kind zijn eigen kracht ervaren. De volgende opdracht is om  net zo hard te trappen en het kussen  net niet te raken. Je focus verlegen van raken beheersen. Dan leg ik het kind uit dat het lichaam weet als het 1 x ervaren heeft dat je ook niet hoeft te raken, je kunt je kracht beheersen. 

Wij zien dat gedrag vooral als een signaal van zich niet begrepen,  niet gezien en niet gehoord voelen.